Vaše je pravo da se osećate dobro

Psihoterapija iz udobnosti Vašeg doma

Prednosti online psihoterapije

Kako-to-funkcioniše-v2
Profesionalna pomoć u rešavanju psiholoških problema

● Problemi sa nervozom i stresom ● Seksualni problemi ● Posledice zlostavljanja ● Depresija ● Samopouzdanje i samopoštovanje ● Tuga i gubitak ● Strah od vezivanja ● Zavisnost ● Problemi sa ishranom ● Razvod i porodični problemi ● Životne promene ● Bes i agresivnost ● Teške i terminalne bolesti ● Veze ● Post-traumatski stres ● Generalizovana anksioznost ● Fobije ● Panični napadi ● Opsesivno-kompulsivni poremećaji (OCD) ● Odlaganje (prokrastinacija) ● Briga ● Hipohondrija ● Zastoj u učenju ● Strah od javnog nastupa ● Nehemijske zavisnosti (internet, kockanje) i mnogi drugi problemi

  • Dostupnost terapeuta i van Vašeg mesta stanovanja

  • Mogućnost izbora najadekvatnijeg terapeutskog pravca za rešavanje Vašeg problema

  • Izabrani terapeut ne mora znati Vaše pravo ime niti Vas mora videti, ukoliko to ne želite

  • Terapeutske sesije i mimo redovnog radnog vremena

Licencirani i provereni psihoterapeuti

Odaberite psihoterapeuta koji praktikuje terapeutski pravac najbolji za rešavanje Vašeg problema
Maja Pavlov

Maja Pavlov

Maja Pavlov je dipl.psiholog, sertifikovani Transakcioni analitičar (CTA) psihoterapeut i NLP trener prema IANLP i INHNLP standardima.

Radi individualne i grupne sesije sa klijentima koji prepoznaju značaj psihoterapije za njihovo opšte zdravlje i kvalitet života. Veruje u promenu stanja, ličnosti i konteksta osobe. Pomaže klijentu u intenzivnom procesu promene, prvo da je definiše, a onda i ostvari. U svojoj praksi, tretirala je različit spektar neželjenih stanja od svakodnevnih životnih tegoba do složenih kliničkih poremećaja (neuroze, psihoze i granični poremećaji). Radi i sa porodicama, bračnim parovma ili porodničnim dijadama.

Marijana Radulović

Marijana Radulović je psihodramska psihoterapeutkinja, sertifikovana po zajedničkom programu Srpske psihodramske asocijacije – SPA Moreno, RAIP – Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije Read more about Marijana Radulović[…]

Dušica Veđić

Dušica Veđić

Dušica Veđić je diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu a trenutno je na završnoj godini edukaciju iz psihoterapije u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog trening instituta – Geštalt studio Beograd.

Od 2013. godine radi u oblasti obrazovanja kao stručni saradnik-psiholog i nastavnik građanskog vaspitanja. Licencu za rad u ovoj oblasti stekla je 2016. godine. Savetodavnom i psihoterapijskom radom takođe se aktivno bavi od 2013.godine. Najviše iskustva u ovoj oblasti stekla je radeći sa studentima i drugim mladima kao savetnik online savetovališta za studente.

Olivera Stojšić

Olivera Stojšić

Diplomirani psiholog, REBT psihoterapeut, poseduje diplomu naprednog nivoa obuke iz Racionalno emotivne biheviorane terapije Albert Ellisa instituta u New York-u.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti psihodijagnostičkog i psihoterapeutskog rada sa mladima i odraslima u Domu zdravlja i privatnoj praksi. Iza sebe ima monogobrojne psihološke radionice Asertivnog treninga i Treninga emotivno mentalne efkasnost, po principima REBT terapije.

Voli da radi i inspiriše druge da postanu najbolja verzija sebe. U svom radu  koristi stečeno profesionalno znanje iz oblasti psihologije, Yoge kao i lično iskustvo i mudrost koju život donosi.

Marija Kostandinović

Marija Kostandinović

Marija Kostandinović je psiholog i porodični psihoterapeut. Nakon što je studije psihologije završila u Nišu, zvanje psihoterapeuta je stekla u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja Read more about Marija Kostandinović[…]

Svetlanka Knežević

Svetlanka Knežević

Svetlanka Knežević je doplomirani psiholog kliničkog i HR usmerenja, specijalista poslovne psihologije i sertifikovani transakcioni analitičar. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju od 2008.g.

Završila je edukaciju iz transakcione analize, iz bihejvioralne psihoterapije, iz hipnoterapije, kurs iz NLP-a ,kurs iz porodičnih konstelacija.

Od 2000.g. se bavi psihoterapijom, individualnom i grupnom, i vođenjem radionica. Ima višegodišnje iskustvo u didaktičkom individualnom radu sa edukantima iz transakcione analize i vođenju didaktičkih grupa edukanata iz porodične psihoterapije.

Ima iskustva u vođenju škole roditeljstva i dugo godina se bavi profesionalnom orijentacijom.

Sanja Perković

Sanja Perković

Sanja je diplomirani psiholog i sertifikovani TA psihoterapeut. Osim formalne edukacije, prisustvovala je brojnim treninzima i kursevima, od kojih izdvaja Equip seminar za obuku vođa koji je po metodi Džona Maksvela pohađala šest godina. Osim toga, prošla je i bazičnu edukaciju iz Porodičnih konstelacija, kao i NLP Starter.

U svom jedanaestogodišnjem psihoterapijskom iskustvu bavila se savetovanjem klijenata sa problemima anksioznosti, trauma, komunikacije, depresija, a pomagala je i ljudima tokom njihovih životnih kriza. U saradnji sa lekarom i advokatom osnovala je udruženje Pravo muškarca u okviru kojeg je pružala usluge psihološkog savetovanja muškarcima koji su prolazili kroz životne krize.

Jelena Samardžija

Jelena Samardžija

Jelena je diplomirana psihološkinja na završnoj godini konstruktivističke edukacije. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na kojem sada završava master studije iz oblasti obrazovanja. Ima iskustvo u radu sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u razvoju. Radi pod supervizijom sa klijentima uživo i preko skajpa.

Smatra da je dobar odnos izgrađen na poverenju i prihvatanju osnova psihoterapije. Kroz svoj rad se trudi da razume klijentovu perspektivu i da upravo kroz uvažavanje klijentove percepcije mu pruži podršku za suočavanje sa izazovima u procesu predstojećih izmena. Psihoterapiju posmatra kao dinamički proces u kojem klijent i terapeut sarađuju, a ne kao vid „ispravljanja, popravljanja ili lečenja“ klijenta.

Jovana Musić

Jovana Musić

Dipl. Psiholog i certifikovani Geštalt psihoterapeut, MBA (Master of Business Administration).

Psihoterapijom se bavi jedanaest godina. Njeno prvo radno iskustvo nakon završenog fakulteta je bilo u KJS “Porodično Savjetovalište» Sarajevo gdje je imala priliku susresti se sa individualnom, porodičnom i bračnom psihoterapijom, kao i grupnom terapijom sa adolescentima i mladim ljudima na temu predbračnog savjetovanja. Nakon završene edukacije za Geštalt psihoterapiju, pokreće Psihološko savjetovalište ANIMA u Sarajevu, u kojem i danas aktivno radi.

Ana Ćirić

Ana Ćirić

Ana Ćirić je diplomirani psiholog, psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom i sertifikovani instruktor joge. Diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sertifikovani je psihoterapeut Read more about Ana Ćirić[…]

Marina Brašić

Marina Brašić

Marina je diplomirani specijalni pedagog, O.L.I. psihološki savetnik i psihoterapeut pod supervizijom. Samostalni je praktičar ALFA i KEG psihoterapiskih projektivnih kartica,sertifikovani telefonski savetnik za roditelje i decu.

Završila je edukaciju OLI Integrativne Psihodinamske Psihoterapije i Edukaciju za telefonskog savetnika.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom,mladima i odraslima različitih psihosocijalnih potreba i problema. Dugi niz godina bila je angažovana na Projektima koji se bave edukacijom mladih i odraslih sa rizičnim i izazovnim ponašanjima,kao i programima za rad sa osobama specifičnh problema. Tokom profesionalnog usavršavanja pohađala je seminare i obuke za rad na specifičnim problemima,kao što su: trauma,procesi tugovanja i gubitka, intervencije u kriznim situacijama, problemi anksioznosti, paničnih napada, hiperaktivnost i poremećaj pažnje kod dece,usvojenje i dr.

Ivana Savić

Ivana Savić

Ivana Savić je master psiholog i sistemski porodični savetnik.

Diplomirala je na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je završila i master studije dobivši zvanje master psihologa 2014. godine.

Sistemski porodični savetnik – završila je edukaciju za savetnika sistemsko porodične orijentacije u okviru AST: Asocijacije sistemskih terapeuta, Evropski akreditovanog instituta za psihoterapiju, gde je trenutno na daljoj edukaciji za zvanje porodičnog psihoterapeuta.

Aktivno se bavi individualnim i porodičnim savetovanjem u radu sa klijentima iz Srbije ali i iz drugih zemalja, pre svega zemalja Evrope i SAD-a. Radi sa klijentima uživo kao i online, na srpskom kao i na engleskom jeziku.

Nadica Hegeduš

Nadica Hegeduš, diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani psiholog.

Edukaciju za psihoterapeuta završila u TA Centru – asocijacija transakcionih analitičara Srbije u Beogradu i stekla zvanje Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

Završila teorijskii modul iz Konstruktivističke psihoterapije i brojne seminare i treninge iz oblasti ličnog razvoja.

Dugogodišnje bogato psihotererapijsko iskustvo sticala u okviru privatne psihološke prakse u Beogradu.U okviru privatne psihološke prakse bavila se individualnom i grupnom psihoterapijom dece, mladih i odraslih.

Desimir Ivanović

Desimir Ivanović

Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Majstor Aikidoa 2. Dan (Firenca 1974). Dipl.inženjer (Beograd 1975), specijalnost Organizacija rada. Obuku iz kliringa je započeo u Read more about Desimir Ivanović[…]

Aneta Guteša

Aneta Guteša

Master psiholog i integrativni psihoterapeut pod supervizijom. U savetodavno-psihološkom radu primenjujem relacioni model Integrativne psihoterapije (SUIP) i Terapiju prihvatanja i posvećenošću (ACT) iz kojih sam Read more about Aneta Guteša[…]

Ivana Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović – licencirani psihoterapeut, master klinički psiholog. Imate li poteškoće koje pokušavate da prevaziđete? Profesionalna pomoć nekada može biti od pomoći kako biste Read more about Ivana Zahurančíková Pajović[…]

Sandra Bijelac

Sandra Bijelac – m sc def je ​psihoonkolog, specijalista socijalne rehabilitacije, doktorand neuronauka, psihoterapeut.

Poseduje bogato kliničko iskustvo u psihoterapijskom radu sa osobama obolelim od hroničnih bolesti, posebno sa ljudima obolelim od malignih bolesti i članovima njihovih porodica u svim fazama bolesti i lečenja, kao i u periodu tugovanja nakon gubitka bliskih osoba. Radi psihoterapijski tretman osoba sa egzistencijalnim problemima.

Jasmina Nikolić

Jasmina Nikolić

Nakon obuke za hipnoterapeuta po licenci američkog hipnoterapeuta Steve G. Jones-a, čiji sertifikat je izdala Američka škola hipnoze, American Interantional Association (AIA), upisujem online studije Read more about Jasmina Nikolić[…]

Gordana Marić

Gordana Marić-Lalović

Gordana Marić Lalović je psihološkinja (diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu), sertifikovana grupna analitičarka (DGAB), kao i psihodramska psihoterapeutkinja i trener- edukatorka u okviru Centra za razvoj psihodrame i psihoterapije.

Grupnom i individualnim psihoterapijom bavi se više od petnaest godina, a obučavanjem mladih psihoterapeuta (predavanjem teorije i supervizijom) više od deset. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima i kongresima iz oblasti psihoterapije.

Božica Vuksanović Đuričić

Božica Vuksanović Đuričić

Božica Vuksanović Đuričić je diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom, na završnoj godini edukaciju iz psihoterapije, u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog trening instituta Geštalt studio Beograd.

U psihoterapisjkom radu ima iskustva u radu sa parovima i emocionalnim i porodičnim problemima, radu sa adolescentima i mladima, kao i radu na tematikama depresije, panike i anksioznosti, zavisnosti, stresa, kriza, suočavanja sa smrću i mnogim drugim temama koje nam život donosi.

Nada Vereš

Nada Vereš

Zovem se Nada Vereš, po zanimanju sam diplomirani psiholog. Posedujem sertifikat za Transakcionog analitičara – savetnika izdatog od strane TA centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije kao i sertifikat za voditelja iskustvenih grupa Asertivnog treninga izdatog od strane Psihopolis instituta.

Završila sam obuku za Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, brojne seminare za rad sa ženama žrtvama nasilja kao i treninge za rad sa pripadnicima LGBT populacije. Trenutno pohađam uvodni kurs iz konstruktivizma.

Imam petnaestogodišnje iskustvo u savetodavno-terapijskom radu sa pojedincima, parovima i porodicama Svoje klijente doživljavam prvenstveno kao hrabre i odgovorne ljude koji su spremni da se upuste u proces boljeg razumevanja sebe, drugih i sveta oko sebe i menjanja onih obrazaca koji ih ometaju u ostvarivanju života kojim žele da žive.

Milan Tomašević

Milan Tomašević

Milan Tomašević je psiholog i psihoterapeut Sistemske porodične orijentacije, član Asocijacije sistemskih psihoterapeuta Srbije. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Kliničko iskustvo stekao je radeći Read more about Milan Tomašević[…]

Dunja Stojković

Dunja Stojković

Dunja Stojković je diplomirani psiholog, trenutno na master studijama kliničke psihologije. Nosi zvanje Savetnika u okviru psihoterapijskog pravca Transakciona analiza, gde je ujedno i na poslednjoj godini edukacije za zvanje psihoterapeuta. Aktivno se bavi savetovanjem, kako sa klijentima iz Srbije, tako i online, sa klijentima sa engleskog govornog područja, većinom iz SAD-a.

Ima iskustva u radu sa pojedincima koji se suočavaju sa raznovrsnim problemima, kao što su gojaznost, anksioznost, depresija, fobije, panični napadi, problemi u partnerskim odnosima itd. ili onima koji jednostavno žele da bolje razumeju sebe i svoje odnose sa drugima i unaprede kvalitet svog života.

Jelena Dragičević

Jelena Dragičević Berat

Jelena Dragičević Berat je master psiholog, asertivni trener i školski psiholog.

Poslednjih devet godina radi u osnovnoj školi. Ima iskustva u savetodavnom radu sa decom i roditeljima.

Pored rada u školi bavi se psihoterapijom i savetovanjem dece, adolescenata i odraslih lica. U svom radu koristi integrativni pristup u kome kombinuje metode iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Smatra da podrška, negujući pristup i davanje dozvola tokom psihoterapijskog rada mogu podstaći razvoj odraslih potencijala svake osobe neophodnih za postizanje važnih životnih ciljeva.

Marina Vicanović

Marina Vicanović je master psihologije, osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sertifikovani je psihoterapeut transakcione analize.

Ima desetogodišnje iskustvo u radu sa odraslima, adolescentima, decom i roditeljima, a problemi sa kojima je radila su: životne krize, traumatski događaji, anksiozno-depresivna stanja, konflikti i asertivna komunikacija, vršnjačko nasilje, autodestruktivnost, granična organizacija ličnosti, neuobičajena iskustva (npr. čuvenje glasova i sl.).

U psihoterapijskom radu orijentisana je prvenstveno na rad sa odraslima i adolescentima.

Igor Andrić

Igor Andrić

Diplomirao sam Psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu sa temom: “Shvatanje emocija u socijalnom konstrukcionizmu.” Psihoterapijom se bavim od 2009-te godine, a sertifikat sam stekao Read more about Igor Andrić[…]

Miroslava Vučetić-Ćirić

Miroslava Vučetić-Ćirić

Magistar psihologije, master upravljanja ljudskim resursima i nacionalno sertifikovani TA psihoterapeut. Sertifikovani trener asertivne komunikacije (povećanje nivoa samopouzdanja i rad na povećanju komunikacionih veština).

Dodatno edukovana iz različitih psihoterapijskih pravaca.

Poseduje više od dvanaest godina iskustva u psihoterapijskom radu sa individualnom,partnerskom,roditeljskom i porodičnom problematikom kao i održavanjem individualnih i grupnih asertivnih treninga u brojnim firmama širom zemlje.

Maja Vučković

Maja Vučković

Maja Vučković, doktor medicine, psihoterapeut sa nacionalnom licencom (OLI psihodinamski integrativni metod), life coach sa nacionalnom i evropskom licencom. Od 2003. godine radi kao medicinski savetnik u oblasti medicinske industrije i kliničkih istraživanja. Pohađala Cambridge Business Academy, odsek za Menadžment ljudskih resursa. Osnivač i vlasnik firme „PsihoHorizont – Centar za psihoterapiju, koučing i edukacije“ (ranije HR HoRizons). Sertifikovani je trener za prevazilaženje anksioznosti i panike; instruktor asertivne komunikacije; u edukaciji iz Eriksonove hipnoterapije.

Jedan je od edukatora u O.L.I. centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing gde učestvuje u edukacijama budućih psihoterapeuta, savetnika i koučeva..

Lidija Ristić Milojević

Lidija Ristić-Milojević

Diplomirani psiholog, psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orijentacije u superviziji (SRABCT – Srpska asocijacija bihejvioralno-kognitivnih terapeuta).

Moj pristup radu prati kinesku poslovicu „Ako čoveku daš ribu, nahranićeš ga za jedan dan; ako ga naučiš da lovi ribu, nahranićeš ga za ceo život.“ Cilj mi je da klijent nauči nove veštine kako bi se lakše hvatao u koštac sa problemima i kako bi bio funkcionalniji i efikasniji u ostvarivanju sopstvenih životnih ciljeva. Terapija se završava kada klijent nauči kako da sam sebi bude psihoterapeut.

Nataša Oparnica Vračar

Nataša Oparnica Vračar

Nataša Oparnica Vračar je master psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je na Read more about Nataša Oparnica Vračar[…]

Svetlana Savu

Svetlana Savu

Svetlana Savu je sertifikovani praktičar i savetnik transakcione analize.

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija edukaciju psihoterapije započela je 2013. godine na Institutu Psihopolis u Beogradu. Zaposlena je u Medicinskoj školi u Zrenjaninu kao profesor na predmetu psihijatrija sa negom i osnivač je psihološkog savetovališta „Psihohelp“ u Zrenjaninu.

Iskustvo u radu sa klijentima koji se suočavaju sa anksioznošću, depresijom, paničnim poremećajima i problemima koji se javljaju u adolescenciji stekla je tokom rada u savetovalištu kao i dugogodišnjim pedagoškim radom.

Iskustva korisnika

Pročitajte iskustva naših korisnika

Psihološki problemi

Tekstovi o najrasprostranjenijim psihološkim problemima današnjice