Kako se gradi samopouzdanje

Kako se inicijalno razvija samopouzdanje?

Iznenađujuće, nedostatak samopouzdanja nije neophodno povezan sa nedostatakom sposobnosti. Umesto toga, često je rezultat prevelikog fokusiranja na nerealna očekivanja ili standarde drugih, posebno roditelja i društva. Uticaji prijatelja mogu biti izuzetno moćni, ili moćniji od roditeljskih i društvenih, u oblikovanju osećaja o sebi.

Hipohondrija

Hipohondrija

O hipohondriji se najčešće misli kao o stanju prevelikog straha od bolesti, koje nije dovoljno važno da bismo se njime ozbiljnije bavili. Koliko je hipohondrija zaista ozbiljna i u kojoj meri može da utiče na život pojedinca? Da li je ona samo u glavi ili može da daje i neke konkretne tegobe kod čoveka? – Read more about Hipohondrija[…]

Zavisnost od odnosa

Ko-zavisnost ili zavisnost od odnosa

Kozavisnost ili zavisnost od odnosa je noviji koncept pa je korisno da prvo kažemo o čemu je zapravo reč. Relativno često će vam se prijatelji požaliti na depresivno raspoloženje, anksioznost, izloženost stresu, prepoznaćete da neko u vašoj okolini možda ima problem sa zavisnosti od alkohola, kocke, rada, posumnjaćete da neko koga poznajete ima problem ili poremećaj ishrane.

Sinhronicitet

Kako nam Svemir izaziva nemir

Jung naglašava da su mnoge pojave ‘sumnjive’ uzročno-posledične veze, i pita da li postoji neko opšte polje gde neuzročne pojave nisu samo moguće, već i istinite činjenice. Da, to je svet slučaja, gde slučajna pojava izgleda uzročno nepovezana sa činjenicom. Broj neuzročnih pojava je manji od uzročnih, pa se manje bavimo njima.

Stilovi vezivanja

Kako vaš stil emocionalnog vezivanja utiče na vašu vezu

Model emocionalnog vezivanja utiče na to kako svako od nas reaguje na svoje potrebe i na koji način ih ispunjava. Kada postoji siguran obrazac vezivanja, osoba je samopouzdana, prisebna i sposobna da lako komuniciraju sa drugima, zadovoljavajući svoje i tuđe potrebe. Međutim, u slučaju preokupiranog ili izbegavajućeg stila emocionalnog vezivanja, kada osoba izabere partnera koji se uklapa u taj neprilagođeni šablon, on ili ona će najverovatnije izabrati nekoga ko ih neće moći učiniti usrećnim.

Prethodne veze

Ne dozvolite da vaše prethodne veze utiču na sadašnju

Projektovanje prethodne veze na sadašnju je kao preživljavanje sna koji smo imali sinoć, ali u svetlu današnjeg dana. Prošlost više nije aktuelna, ali naša sećanja i iskustva iz prethodne veze mogu da se vrate i progone nas. Iako svi mi intelektualno znamo da to nije dobro niti za nas niti za našeg partnera, mnogima od nas se to dešava češće nego što bismo to želeli.

Nepoverenje

Teret nepoverenja u vezama

Jedan od najvećih uzroka problema u vezama je nedostatak poverenja. Budimo realni. Svi smo mi nekada u životu bili iznevereni ili razočarani od strane naših roditelja, braće i sestara, vršnjaka, poslovnih partnera, prve ljubavi i u narednim romantičnim vezama. Većinom, gubitak poverenja u neku oosobu ima malo veze sa onim šta je ta osoba zaista uradila već sa našom percepcijom njenog delovanja i personalizovanjem iskustva.