Miroslava Vučetić-Ćirić

Magistar psihologije, master upravljanja ljudskim resursima i nacionalno sertifikovani TA psihoterapeut. Sertifikovani trener asertivne komunikacije (povećanje nivoa samopouzdanja i rad na povećanju komunikacionih veština).

Dodatno edukovana iz različitih psihoterapijskih pravaca.

Poseduje više od dvanaest godina iskustva u psihoterapijskom radu sa individualnom,partnerskom,roditeljskom i porodičnom problematikom kao i održavanjem individualnih i grupnih asertivnih treninga u brojnim firmama širom zemlje.

Kada je individualna problematika u pitanja najčeće se bavi: problemima depresije,anksioznosti,paničnih napada,manjka samopouzdanja,prevazilaženjem različitih životnih kriza,prevazilaženjem stresa,različitim vrsta fobija,konfliktima itd.

Kada je u pitanju partnerska problematika najčeće se bavi:problemima emotivne prirode, manjkom komunikacije, nefunkcionalnom komunikacijom, preljubama, različitim prioritetima i ciljevima u partnerskom odnosu,dilemama vezano za razvod, kao i razlilčitim vrstama kriza u partnerskim odnosima.

Kada je u pitanju roditeljska problematika obično se bavi prevazilaženjem poteškoća u vaspitanju, različitim gledanjem roditelja na prioritetne stvari u vaspitanju, različiti vaspitni stilovi, nemanje jasno postavljenih granica u odnosu na dete, manjak discipline, problem sa učenjem, aktuelni problemi u tinejdžerskom uzrastu itd.

Porodična problematika podrazumeva rad sa multiproblemskim porodicama, koje imaju teškoće u funkcionisanju i komunikaciji i gde se više članova uključuje na terapiju zajedno ili odvojeno.

Poseduje bogato radno iskustvo u okviru stručnog rada na različitim radnim mestima,osim psihoterapisjkog u različitim institucijama, tako i asistentskog na fakultetu, tako i rada pri zdravstvu.

Autor je i voditelj više priručnika, naučnih radova, edukacija i seminara iz oblasti psihologije i psihoterapije

Izvesno vreme provela u U.S.A  radeći u dve kompanije.

ZAKAŽITE TERMIN