Ana Ćirić

Ana Ćirić je diplomirani psiholog, psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom i sertifikovani instruktor joge.

Diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sertifikovani je psihoterapeut konstruktivističke orijentacije, Udruženja konstruktivista Srbije. Ana je i sertifikovana instruktorka joge Joga saveza Srbije.

Poseduje desetogodišnje iskustvo u psihoterapijskom radu sa pojedincima i parovima, uživo i putem online seansi.

Kontinuirano se edukuje prateći stručnu literaturu, kongrese i seminare.

Ima iskustva u radu sa širokim spektrom pritužbi od strane klijenata, kao što su depresija, anksioznost, panični napadi, fobije, poremećaji ishrane, poremećaji ličnosti, problemi sa samopouzdanjem, suočavanje sa gubitkom, problemi u komunikaciji, konfliktni odnosi, životne krize, pitanje seksualnog identiteta i problemi prilagođavanja, želja za poboljšanjem kvaliteta života.

U konstruktivističkoj psihoterapiji važno je upoznati perspektivu iz koje klijent sagledava svet i značenja koja pridaje događajima. Klijenti dolaze na psihoterapiju kada im lične teorije, koje koriste u razumevanju sebe i drugih, više ne omogućavaju da vode funkcionalne živote.

Psihoterapiju vidi kao kolaborativni proces koji uključuje psihoterapeuta i klijenta u poduhvatu u kome zajednički tragaju za optimalnijim načinima sagledavanja života i boljim funkcionisanjem. Pomaže klijentima da rekonstruišu svoje životne priče i sopstveni identitet, kao i da osmisle i primene nove, alternativne načine odnošenja prema drugim ljudima. Odnos sa psihoterapeutom je prvi odnos sa kojim se može eksperimentisati, i u tom smislu, sam odnos je rekonstruktivan. Psihoterapeut ne igra ulogu eksperta koji dodeljuje dijagnoze i samerava klijentov svet sa stanovišta opšteprihvaćenih istina o psihičkom funkcionisanju. Klijent je na seansama pozvan da proba nešto drugačije, bilo na nivou mišljenja ili ponašanja, njemu se ne nude provereno bolji načini postojanja. Osoba sama donosi odluku da li će određene konstrukcije zadržati ili menjati.

Ana se više od decenije bavi jogom, držanjem individualnih i grupnih časova. Svoja znanja iz ove oblasti primenjuje i u psihoterapijskom radu.

ZAKAŽITE TERMIN