23/04/2018

Dopisno savetovanje

pexels-photo-346822

Nekim ljudima je neugodno da se otvore psihoterapeutu licem u lice i lakše im je da to učine uz anonimnost, koju online savetovanje pruža.

Kod dopisnog savetovanja i klijent i savetnik mogu da pišu i odgovaraju na poruke onda kada to njima najviše odgovara što, takođe, nije zanemariva činjenica imajući u vidu današnji dinamičan način života.

Šta je dopisno savetovanje?

Dopisno savetovanje je forma savetovanja ili psihoterapije putem pisanih poruka.

Koje su prednosti dopisnog savetovanja?

Za razliku od online psihoterapije ili savetovanja, prilikom kojih se razgovor odvija uživo, u zakazanom terminu, kod dopisnog savetovanja ne postoje tačno utvrđeni termini za komunikaciju sa savetnikom ili psihoterapeutom. Svom savetniku možete poslati pisanu poruku, sa pitanjem ili opisom svog problema, bilo kada a odgovor ćete takođe dobiti u pisanoj formi i možete ga pročitati kada Vama to odgovara.

Online savetovanje ili psihoterapija se naplaćuju po sesiji dok se dopisno savetovanje naplaćuje paušalno, za definisani period, tokom kog možete poslati neograničeni broj poruka svom savetniku.

Jedna od prednosti dopisnog savetovanja je to što se poruke mogu sačuvati. To korisnicima omogućava da ih iznova čitaju, između sesija i dugo nakon terapije, kada im je potrebno da se osećaju podržano, sigurno ili podsećaju na to koliko su napredovali.

Dopisno savetovanje je, takođe, moguće dobiti anonimno.

Ukoliko u svakodnevnom životu imate nedovoljno privatnosti ili je nemate uopšte, dopisno savetovanje može biti dobar izbor jer se uvek možete negde skloniti da pročitate šta vam je savetnik napisao, što nije moguće prilikom razgovora uživo.

Koliko je dopisno savetovanje efikasno?

Mnoga istraživanja ukazuju na to da online savetovanje, pogotovo primenom KBT (Kognitivno-bihejvioralne terapije), može biti efikasno u tretmanu raznih psiholoških problema.

U nekim istraživanjima, utvrđeno je da je online terapija efikasna u smanjenju simptoma u istoj meri kao i prilikom terapije licem u lice. To posebno važi za anksioznost, stres i depresiju.

Istraživanja, takođe, pokazuju da online psihoterapija, uključujući i dopisno savetovanje, rezultiraju istim zadovoljstvom klijenata kako terapijom, tako i sa kvalitetom odnosa sa terapeutom, kao i kod savetovanja licem u lice.

Za koga nije dopisno savetovanje?

Online savetovanje nije za svakoga. Neki ljudi više vole razgovor uživo sa stručnim licem i neki pravci psihoterapije se više oslanjaju na takav vid komunikacije.

Neki ljudi osećaju neprijatnost prilikom korišćenja tehnologije tako da bi njeno korišćenje moglo samo da poveća njihov nivo stresa.

Manje je pogodno za ljude koji imaju neposrednu krizu. Ali, u nekim slučajevima, upravo online savetovanje može biti jedini način na koji osoba želi da pristane da se obrati za pomoć.

Ljudi koji se suočavaju sa višestrukim psihološkim problemima će imati više koristi od personalizovanog pristupa licem u lice.

Kakve probleme nije moguće rešavati dopisnim savetovanjem?

Online savetovanje je, uglavnom, manje pogodno za teže oblike mentalnih bolesti, kao što je psihoza.

Takođe, može biti manje efikasan i kada su klijentovi psihološki problemi povezani sa njegovim većim fizičkim problemima a ne sa emocijama, mislima i ponašanjima. Ali, postoje i izuzeci od toga.

Krajnje ozbiljne i teške situacije, kao što su suicidalne ideje ili psihotične epizode, bi ipak trebalo tretirati tradicionalnim metodama, lice u lice.

Kako funkcioniše dopisno savetovanje?

  • pretplatite se na uslugu dopisnog savetovanja;
  • izabranom savetniku, pismenim putem opišete problem sa kojim se suočavate;
  • odgovorite na inicijalna pitanja koja Vam pošalje
  • nastavljate dvosmernu komunikaciju u pisanoj formi.

Koliko košta i kako se naplaćuje?

Dopisno savetovanje funkcioniše na principu pretplate u trajanju od 7 ili 30 dana tokom kojih možete poslati neograničen broj poruka svom savetniku. Savetnici odgovaraju na Vaše poruke po potrebi i dogovoru sa Vama ali najčešće jednom dnevno.

Izaberite svog savetnika i pretplatite se na dopisno savetovanje