Marina Vicanović

Marina Vicanović je master psihologije, osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sertifikovani je psihoterapeut transakcione analize.

Ima preko deset godina iskustva u radu sa odraslima, adolescentima, decom i roditeljima, a problemi sa kojima je radila su: životne krize, traumatski događaji, anksiozno-depresivna stanja, konflikti i asertivna komunikacija, vršnjačko nasilje, autodestruktivnost, granična organizacija ličnosti, neuobičajena iskustva (npr. čuvenje glasova i sl.).

U psihoterapijskom radu orijentisana je prvenstveno na rad sa odraslima i adolescentima.

Engleskim jezikom se služi profesionalno, tako da je moguće savetovanje i terapiju obavljati i na tom jeziku.

Veruje da svaki čovek funkcioniše onako kako najbolje ume i da se svako ponašanje može objasniti okolnostima koje su do njega dovele, a samim tim i da se svako nefunkcionalno ponašanje može prevazići. Klijent se kao pojedinac može dobro razumeti samo ako se posmatra u kontekstu njegove ili njene okoline, tj. porodice, društva i sistema u kojima odrasta, razvija se i svakodnevno živi. Veruje da je odlučiti se na psihoterapiju vrlo hrabar i važan korak u životu, a terapeut i klijent dele odgovornost za taj proces.

Pored edukacije iz transakcione analize, prošla je i psihodijagnostičke i savetodavne obuke:

 • osnovni i napredni trening iz kognitivno bihejvioralne terapije (u okviru master studija),
 • osnovni kurs iz primene „Roršah” projektivne tehnike (u okviru master studija),
 • „Hearing voices“ („Čuti glasove“) – obuka za rad sa osobama koje čuju glasove ili/i imaju druga nesvakidašnja iskustva,
 • „Trgovina ljudima i psihoterapija“,
 • „Psihologija laganja“,
 • „Asertivni trening“.

Bavi se i prevođenjem stručne psihološke literature s engleskog na srpski u saradnji sa izdavačkom kućom „Clio“. Do sada je objavljeno pet knjiga njenog prevoda:

 • „Psihologija patnje“, Salmana Ahtara;
 • „Psihologija dobrote“, Salmana Ahtara;
 • „Kako motivisati učenike za učenje“, Džerea Brofija;
 • „Psihologija u obrazovanju“ I i II tom, Anite Vulfolk i saradnika.

Doktorand je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na smeru Kultura, gde se bavi izučavanjem šireg društvenog konteksta i povezivanjem kulturoloških, socioloških, etnoloških i mitoloških aspekata sa psihologijom pojedinca i društva.

Aktivno učestvuje na stručnim skupovima, imala je nekoliko izlaganja na kongresima psihoterapeuta Srbije, a objavljuje i u naučnim publikacijama radove iz šire oblasti kulture.

Sarađivala je sa sledećim ustanovama:

 • Psihološka savetovališta: „Psiholingua“, „Prostor“ i "Psihijatrijska ordinacija Anđelka Kolarević"
 • Specijalne psihijatrijske bolnice u Kovinu i Kliničkom centru Srbije (volonterska praksa),
 • Škole (stručni saradnik, nastavnik): „International School of Belgrade“ Beograd, OŠ „Plavi krug“ Beograd, OŠ „Desanka Maksimović“ Kovin,
 • Bubera - specijalistička ordinacija iz oblasti psihijatrije,
 • Koautor stručnog seminara za prosvetne radnike „Vaspitačka moć“, akreditovanog u ZUOV-u.

ZAKAŽITE TERMIN