Dušica Veđić

Dušica Veđić je diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu a trenutno je na završnoj godini edukaciju iz psihoterapije u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog trening instituta - Geštalt studio Beograd.

Od 2013. godine radi u oblasti obrazovanja kao stručni saradnik-psiholog i nastavnik građanskog vaspitanja. Licencu za rad u ovoj oblasti stekla je 2016. godine. Savetodavnom i psihoterapijskom radom takođe se aktivno bavi od 2013.godine. Najviše iskustva u ovoj oblasti stekla je radeći sa studentima i drugim mladima kao savetnik online savetovališta za studente.

Pored individualnog rada sa klijentima osmišljava i vodi predavanja i radionice koje su, pored studenata, namenjene i široj populaciji na različite psihološke teme: emocije i šta sa njima, kako ostvariti promenu i gde najčešće pri tome grešimo, o prepoznavanju i zadovoljenju sopstvenih potreba, kakvo je mesto fantazija u realnosti i druge. Psihoterapijski rad sa ljudima vidi kao priliku za holističku samospoznaju bića (emotivnu, kognitivnu, telesnu, duhovnu..) putem koje nam je pružena prilika da vidimo pravac promene i otklonimo prepreke za kvalitetniji život, život u skladu sa sobom.

Ima iskustvo u radu sa klijentima na različitim problemima, a najviše u radu na: samopouzdanju i samoprihvatanju individue, problemima u porodičnim i partnerskim odnosima, anksioznosti, agresiji, zastojima u učenju, poteškoćama u donošenju odluka.

Slaže se sa stavom da je psihoterapija isuviše dobra da bi se ograničila samo na lečenje “bolesnih”. U psihoterapijskoj praksi najviše se oslanja na potencijale za rast i razvoj koje svi ljudi imaju, stvaranje mogućnosti da ih osveste, kreativnost i odnos koji sa klijentima uspostavlja.

OBAVEŠTENJE: Usled dužeg odsustva zbog bolovanja, ne primam nove klijente do daljnjeg. Prihvatam rezervacije termina isključivo od postojećih klijenata.

ZAKAŽITE TERMIN