Nadica Hegeduš

Nadica Hegeduš, diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani psiholog.

Edukaciju za psihoterapeuta završila u TA Centru – asocijacija transakcionih analitičara Srbije u Beogradu i stekla zvanje Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

Završila teorijskii modul iz Konstruktivističke psihoterapije i brojne seminare i treninge iz oblasti ličnog razvoja.

Dugogodišnje bogato psihotererapijsko iskustvo sticala u okviru privatne psihološke prakse u Beogradu.U okviru privatne psihološke prakse bavila se individualnom i grupnom psihoterapijom dece, mladih i odraslih.

Autor je brojnih programa koji imaju za cilj razvoj roditeljskih veština, veština komunikacije, veština emocionalne pismenosti.

Jedan je od osnivača i predsednica Nevladine organizacije Psihofokus čija je vizija poboljšanje kvaliteta mentalnog zdravlja kroz savetovanje, edukaciju i psihološku pordšku. U okviru nevladine organizacije je autor, koordinator i realizator brojnih projekata za poboljšanje mentalnog zdravlja pogovotu ranjivih i marginalizovanih grupa.

Trenutno je na stručnom usavršavanju u Njujorku, ali se i dalje aktivno bavi on-line psihoterapijom.

Kreativna, empatična, kompetenetna, poštuje autentičnost i autonomiju svake osobe, veruje da je svaka osoba rodjena sa mogućnošću da bude pobednik u svom životu.

ZAKAŽITE TERMIN