Aneta Guteša

Master psiholog i integrativni psihoterapeut pod supervizijom. U savetodavno-psihološkom radu primenjujem relacioni model Integrativne psihoterapije (SUIP) i Terapiju prihvatanja i posvećenošću (ACT) iz kojih sam edukovana. Značajna iskustva u radu sa adolescentima, studentima, odraslima i porodicama, sam stekla u Novosadskom Humanitarnom Centru, i u privatnoj praksi.

Iskustvo kliničkog psihologa sam stekla u Kliničkom Centru na Klinici za rehabilitaciju i Klinici za psihijatriju u Novom Sadu. Relaciono-razvojni model sam odabrala jer mislim da mi on omoućava da koristim razne tehnike u radu sa svojim klijentima, onda kada mislim da su potrebne. Isto tako omogućava mi da u ulozi terapeuta budem fleksibilnija i kreativnija u radu sa klijentima.

Usluge:

  • Savetovanje: €24.00 (2,822.00 dinara)
  • Dopisno savetovanje (7 dana): €36.00 (4,233.00 dinara)
  • Dopisno savetovanje (1 mesec): €120.00 (14,110.00 dinara)

ZAKAŽITE TERMIN

Kako da zakažem i platim seansu?

Loading...