Igor Andrić

Diplomirao sam Psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu sa temom: “Shvatanje emocija u socijalnom konstrukcionizmu.”

Psihoterapijom se bavim od 2009-te godine, a sertifikat sam stekao u Udruženju Konstruktivista Srbije.

Imam iskustva u psihoterapijskom radu uživo i putem online seansi (sa klijentima iz Srbije i inostranstva)

Osnovni cilj psihoterapije je da ublaži pritužbe koje imamo prema sebi i koje drugi imaju prema nama.

Za psihoterapiju je posebno važna predstava koju imamo o sebi. Tako se može desiti da neko održava lošu sliku o sebi uprkos povoljnom iskustvu, odnosno potvrdi i vrednovaju od strane drugih. Čest je i obrnuti slučaj, da neko uporno pokušava da očuva blistavu predstavu o sebi i svom funkcionisanju uprkos brojnim invalidacijama. Neophodno je, međutim, učiti iz iskustva i tragati za ponašanjem, doživljajima i okruženjem koji su više u skladu sa našim vrednostima i očekivanjima.

U radu sa klijentima nastojim da razumem njihovu poziciju, da sagledam svet iz njihovog ugla. Ovo je veoma važno budući da iste događaje možemo da konstruišemo na različite načine. Za jednu osobu rođenje deteta može predstavljati ostvarenje životnog sna, za drugu kraj karijere, a za treću još jedna usta koja treba hraniti.

Terapijska soba predstavlja mesto u kome klijenti mogu slobodno da iskažu i ispitaju svoje misli i različita osećanja. To je mesto gde mogu da isprobaju stare, delimično izmenjene ili nove uloge. Ključne faze terapije dešavaju se ipak u „spoljnom svetu“. Terapijski proces nije lak, ali je neophodno učiniti prvi korak.

Jedna od izreka koja me inspiriše u životu i radu je da ukoliko želimo da dobijemo nešto što nikada nismo imali, moramo da uradimo nešto što nikada nismo uradili. Ili, drugim rečima, nije prikladno da očekujemo da ćemo istim ponašanjem postići drugačije rezultate.

  • Kao klijent savladao sam Progresivnu Mišićnu Relaksaciju po programu Edmunda Džekopsona čije principe primenjujem u radu sa osobama kojima je to potrebno.
  • Sa timom kolega učestvovao sam 2017. godine u izradi i održavanju seminara Socijalnim radnicima Srbije na temu otuđivanja dece od roditelja.
  • U Novembru 2019-te godine bio sam deo tima psihologa zaduženog za sprovođenje akreditovanog trodnevnog seminara u Crnoj Gori pod nazivom: „Otuđivanje kao oblik porodičnog nasilja.“

ZAKAŽITE TERMIN