O.L.I. metod - Logo

O.L.I. – Integrativna psihodinamska psihoterapija

O.L.I. metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasnična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i self psihologije. Metod rada sa klijentima je, takođe, integrtivni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, geštalt terapije, transakcione analize, bioenergetike, N.L.P., „fokusiranja“, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T…) u kombinaciji sa tehnikama nastalih u okviru O.L.I. metoda kao što su „O.L.I. protokoli za razvoj ličnosti“, „protokoli za razvoj Bazičnih emocionalnih kompetencija“, „Emotivno računovodstvo i psihološka matematika“…

Kognitivna psihoterapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija

Šta je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT) Kognitivno-bihejvioralna terapija (skraćeno: KBT, eng. Cognitive Behavioral Therapy) je oblik psihoterapije koji naglašava važnost uloge mišljenja u onome šta osećamo i kako se ponašamo. Kognitivno-bihejvioralni terapeuti nas uče da je naše mišljenje to koje prouzrokuje da se osećamo i ponašamo na određen način. Ukoliko doživljavamo osećanja koja ne želimo (disfunkcionalna Read more about Kognitivno-bihejvioralna terapija[…]

Geshtalt psihoterapija

Geštalt psihoterapija

Šta je geštalt psihoterapija? Imperativi poput: moraš, trebalo bi da, bilo bi poželjno da, podrazumeva se; pod velom podsticaja, ispravnih smernica da se krene pravim putem, da se krene i ide nečijim/našim, opšteprihvaćeno ispravnim putem, da se postane neko, onakav, ikakav, dobar, bolji, iz perspektive drugih ili nas samih, neretko stvaraju pritisak ili naprosto buku, Read more about Geštalt psihoterapija[…]

Transakciona analiza

Transakciona analiza

Šta je transakciona analiza? Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne, 1910–1970). TA se u početku koristila isključivo kao sistematska psihoterapija, koja se danas koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu. Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u Read more about Transakciona analiza[…]

REBT

REBT

Šta je REBT? Oblast psihoterapije tokom 50-ih godina postala je bogatija za još jedan psihoterapijski pravac kognitivno-bihejvioralne orijentacije. Albert Ellis osmislio je novi, integrativni pristup koji je nazvao REBT (Racionalno emotivno bihejvioralna terapija). Zasnovan na staroj tvrdnji koju je formulisao još grčki filozof Epiktet da “ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već svojim viđenjem Read more about REBT[…]