Nada Vereš

Zovem se Nada Vereš, po zanimanju sam diplomirani psiholog. Posedujem sertifikat za Transakcionog analitičara – savetnika izdatog od strane TA centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije kao i sertifikat za voditelja iskustvenih grupa Asertivnog treninga izdatog od strane Psihopolis instituta. Završila sam obuku za Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, brojne seminare za rad sa ženama žrtvama nasilja kao i treninge za rad sa pripadnicima LGBT populacije. Trenutno pohađam uvodni kurs iz konstruktivizma.

Imam petnaestogodišnje iskustvo u savetodavno-terapijskom radu sa pojedincima, parovima i porodicama Svoje klijente doživljavam prvenstveno kao hrabre i odgovorne ljude koji su spremni da se upuste u proces boljeg razumevanja sebe, drugih i sveta oko sebe i menjanja onih obrazaca koji ih ometaju u ostvarivanju života kojim žele da žive.

Oblast mog interesovanja u individualnom i partnerskom savetovanju su emocionalni problemi (ljubav, tuga, strah, ljutnja...) anksioznost, depresivnost, panični napadi, životne krize, gubici, rad sa ženama žrtvama nasilja, problemi u komunikaciji i prevazilaženje konflikata, krize u partnerskim odnosima, nedostatak samopouzdanja, problemi separacije, vaspitne poteškoće.

ZAKAŽITE TERMIN