Ivana Savić

Ivana Savić je master psiholog i sistemski porodični savetnik.

Diplomirala je na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je završila i master studije dobivši zvanje master psihologa 2014. godine.

Sistemski porodični savetnik – završila je edukaciju za savetnika sistemsko porodične orijentacije u okviru AST: Asocijacije sistemskih terapeuta, Evropski akreditovanog instituta za psihoterapiju, gde je trenutno na daljoj edukaciji za zvanje porodičnog psihoterapeuta.

Aktivno se bavi individualnim i porodičnim savetovanjem u radu sa klijentima iz Srbije ali i iz drugih zemalja, pre svega zemalja Evrope i SAD-a. Radi sa klijentima uživo kao i online, na srpskom kao i na engleskom jeziku.

Ima iskustva u radu sa pojedincima i porodicama različitih profila, starosti i raznovrsnih izazova sa kojima dolaze na savetovanje, a neki od njih su: anksioznost, depresija, delikvencija, stres, akademski uspeh, socijalna prilagođenost, zavisnost, menadzment besa, autizam, rad sa hraniteljskim porodicama, seksualni identitet i prilagođenost, karijerni ciljevi i izazovi, razvodi, hronično nezadovoljstvo, tuga i žalost, partnerski i bračni odnosi.

Pored terapijskog rada , radila je i u HR sektoru internacionalnih kompanija i sarađivala na projektima u okviru više organizacija poput Centra za zaštitu dece i mladih u Beogradu i Grig.

U terapijskom radu smatra vrlo važnim razvijanje poverenja u odnosu jer su i terapeut i klijent na istoj strani radi zajedničkog cilja, a cilj je pozitivni pomak u životu klijenta.

ZAKAŽITE TERMIN