Desimir Ivanović

Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Majstor Aikidoa 2. Dan (Firenca 1974). Dipl.inženjer (Beograd 1975), specijalnost Organizacija rada. Obuku iz kliringa je započeo u Londonu 1982.godine a okončao u Adelejdu (J.Australija) 1991. godine. Obučavan je još iz Holističkog rebirtinga (London, 1985-88), Transakcione analize (Beograd, 1990-91) i Poslovnog savetovanja (Minhen, 1993).

Bio je jedan odosnivača i prvi predsednik Društva za psihofizičku rekreaciju - Zaječar (1983-87), osnivač i direktor “Dijade” (1993), član Organizacionog komiteta i Komisije za standard treninga Evropske asocijacije za psihoterapiju (Beč, 1996-99), podpredsednik Evropske kliring asocijacije i predsednik Komisije za standarde treninga (Ženeva, 1995-2004).

Radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u 15 država, u Evropi, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih seminara i radionica i više od deset hiljada sati individualnih sesija sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa i problematike.

Objavio je tri knjige “Aikido - put celovitograzvoja” (1996), “Da li sam janormalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011), kao i veći broj stručnih radova i članaka iz domena kliringa, ljudskih resusrsa i razvoja sposobnosti.

Radi u Beogradu. Živi u Zaječaru i Smedovcu (Negotinska krajina).

Radi online individualne sesije kliringa i koučinga.

ZAKAŽITE TERMIN