Marija Kostandinović

Marija Kostandinović je psiholog i porodični psihoterapeut. Nakon što je studije psihologije završila u Nišu, zvanje psihoterapeuta je stekla u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja je član Evropske asocijacije za psihoterapiju.

Počela je da radi na poslovima školskog psihologa 2007., nakon čega je licencu za rad stekla 2012.g.

Iskustvo rada u osnovnoj školi joj je pružilo mogućnost da primenjuje osnovne principe sistemskog pristupa na rad sa decom i njihovim roditeljima i nudi im novi okvir za posmatranje sopstvenih teškoća i resurse za njihovo prevazilaženje. Kao dugogodišnji član interresorne komisije, ima razvijenu empatiju i senzibilitet za rad sa porodicama sa detetom sa smetnjama u razvoju. Osim u školi, značajno iskustvo u radu je stekla i pružajući psihoterapijsku podršku tokom volontiranja u Savezu društava psihoterapeuta
Srbije za vreme pandemije Kovid – 19.

Trenutno radi u osnovnoj školi u Užicu i završava master studije je iz kliničke psihologije.

ZAKAŽITE TERMIN