Vaše je pravo da se osećate dobro

Psihoterapija iz udobnosti Vašeg doma

Prednosti online psihoterapije

Kako-to-funkcioniše-v2
Profesionalna pomoć u rešavanju psiholoških problema

● Problemi sa nervozom i stresom ● Seksualni problemi ● Posledice zlostavljanja ● Depresija ● Samopouzdanje i samopoštovanje ● Tuga i gubitak ● Strah od vezivanja ● Zavisnost ● Problemi sa ishranom ● Razvod i porodični problemi ● Životne promene ● Bes i agresivnost ● Teške i terminalne bolesti ● Veze ● Post-traumatski stres ● Generalizovana anksioznost ● Fobije ● Panični napadi ● Opsesivno-kompulsivni poremećaji (OCD) ● Odlaganje (prokrastinacija) ● Briga ● Hipohondrija ● Zastoj u učenju ● Strah od javnog nastupa ● Nehemijske zavisnosti (internet, kockanje) i mnogi drugi problemi

  • Dostupnost terapeuta i van Vašeg mesta stanovanja

  • Mogućnost izbora najadekvatnijeg terapeutskog pravca za rešavanje Vašeg problema

  • Izabrani terapeut ne mora znati Vaše pravo ime niti Vas mora videti, ukoliko to ne želite

  • Terapeutske sesije i mimo redovnog radnog vremena

Licencirani i provereni psihoterapeuti

Odaberite psihoterapeuta koji praktikuje terapeutski pravac najbolji za rešavanje Vašeg problema

Marina Vicanović

Marina Vicanović je master psihologije, osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sertifikovani je psihoterapeut transakcione analize.

Ima desetogodišnje iskustvo u radu sa odraslima, adolescentima, decom i roditeljima, a problemi sa kojima je radila su: životne krize, traumatski događaji, anksiozno-depresivna stanja, konflikti i asertivna komunikacija, vršnjačko nasilje, autodestruktivnost, granična organizacija ličnosti, neuobičajena iskustva (npr. čuvenje glasova i sl.).

U psihoterapijskom radu orijentisana je prvenstveno na rad sa odraslima i adolescentima.

Maja Vučković

Maja Vučković

Maja Vučković, doktor medicine, psihoterapeut sa nacionalnom licencom (OLI psihodinamski integrativni metod), life coach sa nacionalnom i evropskom licencom. Od 2003. godine radi kao medicinski savetnik u oblasti medicinske industrije i kliničkih istraživanja. Pohađala Cambridge Business Academy, odsek za Menadžment ljudskih resursa. Osnivač i vlasnik firme „PsihoHorizont – Centar za psihoterapiju, koučing i edukacije“ (ranije HR HoRizons). Sertifikovani je trener za prevazilaženje anksioznosti i panike; instruktor asertivne komunikacije; u edukaciji iz Eriksonove hipnoterapije.

Jedan je od edukatora u O.L.I. centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing gde učestvuje u edukacijama budućih psihoterapeuta, savetnika i koučeva..

Milan Tomašević

Milan Tomašević

Milan Tomašević je psiholog i psihoterapeut Sistemske porodične orijentacije, član Asocijacije sistemskih psihoterapeuta Srbije. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Kliničko iskustvo stekao je radeći Read more about Milan Tomašević[…]

Maja Pavlov

Maja Pavlov

Maja Pavlov je dipl.psiholog, sertifikovani Transakcioni analitičar (CTA) psihoterapeut i NLP trener prema IANLP i INHNLP standardima.

Radi individualne i grupne sesije sa klijentima koji prepoznaju značaj psihoterapije za njihovo opšte zdravlje i kvalitet života. Veruje u promenu stanja, ličnosti i konteksta osobe. Pomaže klijentu u intenzivnom procesu promene, prvo da je definiše, a onda i ostvari. U svojoj praksi, tretirala je različit spektar neželjenih stanja od svakodnevnih životnih tegoba do složenih kliničkih poremećaja (neuroze, psihoze i granični poremećaji). Radi i sa porodicama, bračnim parovma ili porodničnim dijadama.

Miroslava Vučetić-Ćirić

Miroslava Vučetić-Ćirić

Magistar psihologije, master upravljanja ljudskim resursima i nacionalno sertifikovani TA psihoterapeut. Sertifikovani trener asertivne komunikacije (povećanje nivoa samopouzdanja i rad na povećanju komunikacionih veština).

Dodatno edukovana iz različitih psihoterapijskih pravaca.

Poseduje više od dvanaest godina iskustva u psihoterapijskom radu sa individualnom,partnerskom,roditeljskom i porodičnom problematikom kao i održavanjem individualnih i grupnih asertivnih treninga u brojnim firmama širom zemlje.

Aneta Guteša

Aneta Guteša

Master psiholog i integrativni psihoterapeut pod supervizijom. U savetodavno-psihološkom radu primenjujem relacioni model Integrativne psihoterapije (SUIP) i Terapiju prihvatanja i posvećenošću (ACT) iz kojih sam Read more about Aneta Guteša[…]

Ivana Savić

Ivana Savić

Ivana Savić je master psiholog i sistemski porodični savetnik.

Diplomirala je na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je završila i master studije dobivši zvanje master psihologa 2014. godine.

Sistemski porodični savetnik – završila je edukaciju za savetnika sistemsko porodične orijentacije u okviru AST: Asocijacije sistemskih terapeuta, Evropski akreditovanog instituta za psihoterapiju, gde je trenutno na daljoj edukaciji za zvanje porodičnog psihoterapeuta.

Aktivno se bavi individualnim i porodičnim savetovanjem u radu sa klijentima iz Srbije ali i iz drugih zemalja, pre svega zemalja Evrope i SAD-a. Radi sa klijentima uživo kao i online, na srpskom kao i na engleskom jeziku.

Igor Andrić

Igor Andrić

Diplomirao sam Psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu sa temom: “Shvatanje emocija u socijalnom konstrukcionizmu.” Psihoterapijom se bavim od 2009-te godine, a sertifikat sam stekao Read more about Igor Andrić[…]

Jovana Musić

Jovana Musić

Dipl. Psiholog i certifikovani Geštalt psihoterapeut, MBA (Master of Business Administration).

Psihoterapijom se bavi jedanaest godina. Njeno prvo radno iskustvo nakon završenog fakulteta je bilo u KJS “Porodično Savjetovalište» Sarajevo gdje je imala priliku susresti se sa individualnom, porodičnom i bračnom psihoterapijom, kao i grupnom terapijom sa adolescentima i mladim ljudima na temu predbračnog savjetovanja. Nakon završene edukacije za Geštalt psihoterapiju, pokreće Psihološko savjetovalište ANIMA u Sarajevu, u kojem i danas aktivno radi.

Sandra Bijelac

Sandra Bijelac – m sc def je ​psihoonkolog, specijalista socijalne rehabilitacije, doktorand neuronauka, psihoterapeut.

Poseduje bogato kliničko iskustvo u psihoterapijskom radu sa osobama obolelim od hroničnih bolesti, posebno sa ljudima obolelim od malignih bolesti i članovima njihovih porodica u svim fazama bolesti i lečenja, kao i u periodu tugovanja nakon gubitka bliskih osoba. Radi psihoterapijski tretman osoba sa egzistencijalnim problemima.

Desimir Ivanović

Desimir Ivanović

Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Majstor Aikidoa 2. Dan (Firenca 1974). Dipl.inženjer (Beograd 1975), specijalnost Organizacija rada. Obuku iz kliringa je započeo u Read more about Desimir Ivanović[…]

Jelena Samardžija

Jelena Samardžija

Jelena je diplomirana psihološkinja na završnoj godini konstruktivističke edukacije. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na kojem sada završava master studije iz oblasti obrazovanja. Ima iskustvo u radu sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u razvoju. Radi pod supervizijom sa klijentima uživo i preko skajpa.

Smatra da je dobar odnos izgrađen na poverenju i prihvatanju osnova psihoterapije. Kroz svoj rad se trudi da razume klijentovu perspektivu i da upravo kroz uvažavanje klijentove percepcije mu pruži podršku za suočavanje sa izazovima u procesu predstojećih izmena. Psihoterapiju posmatra kao dinamički proces u kojem klijent i terapeut sarađuju, a ne kao vid „ispravljanja, popravljanja ili lečenja“ klijenta.

Ivana Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović

Ivana Zahurančíková Pajović – licencirani psihoterapeut, master klinički psiholog. Imate li poteškoće koje pokušavate da prevaziđete? Profesionalna pomoć nekada može biti od pomoći kako biste Read more about Ivana Zahurančíková Pajović[…]

Lidija Ristić Milojević

Lidija Ristić-Milojević

Diplomirani psiholog, psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orijentacije u superviziji (SRABCT – Srpska asocijacija bihejvioralno-kognitivnih terapeuta).

Moj pristup radu prati kinesku poslovicu „Ako čoveku daš ribu, nahranićeš ga za jedan dan; ako ga naučiš da lovi ribu, nahranićeš ga za ceo život.“ Cilj mi je da klijent nauči nove veštine kako bi se lakše hvatao u koštac sa problemima i kako bi bio funkcionalniji i efikasniji u ostvarivanju sopstvenih životnih ciljeva. Terapija se završava kada klijent nauči kako da sam sebi bude psihoterapeut.

Ana Ćirić

Ana Ćirić

Ana Ćirić je diplomirani psiholog, psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom i sertifikovani instruktor joge. Diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sertifikovani je psihoterapeut Read more about Ana Ćirić[…]

Olivera Stojšić

Olivera Stojšić

Diplomirani psiholog, REBT psihoterapeut, poseduje diplomu naprednog nivoa obuke iz Racionalno emotivne biheviorane terapije Albert Ellisa instituta u New York-u.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti psihodijagnostičkog i psihoterapeutskog rada sa mladima i odraslima u Domu zdravlja i privatnoj praksi. Iza sebe ima monogobrojne psihološke radionice Asertivnog treninga i Treninga emotivno mentalne efkasnost, po principima REBT terapije.

Voli da radi i inspiriše druge da postanu najbolja verzija sebe. U svom radu  koristi stečeno profesionalno znanje iz oblasti psihologije, Yoge kao i lično iskustvo i mudrost koju život donosi.

Nadica Hegeduš

Nadica Hegeduš, diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani psiholog.

Edukaciju za psihoterapeuta završila u TA Centru – asocijacija transakcionih analitičara Srbije u Beogradu i stekla zvanje Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

Završila teorijskii modul iz Konstruktivističke psihoterapije i brojne seminare i treninge iz oblasti ličnog razvoja.

Dugogodišnje bogato psihotererapijsko iskustvo sticala u okviru privatne psihološke prakse u Beogradu.U okviru privatne psihološke prakse bavila se individualnom i grupnom psihoterapijom dece, mladih i odraslih.

Gordana Marić

Gordana Marić-Lalović

Gordana Marić Lalović je psihološkinja (diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu), sertifikovana grupna analitičarka (DGAB), kao i psihodramska psihoterapeutkinja i trener- edukatorka u okviru Centra za razvoj psihodrame i psihoterapije.

Grupnom i individualnim psihoterapijom bavi se više od petnaest godina, a obučavanjem mladih psihoterapeuta (predavanjem teorije i supervizijom) više od deset. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima i kongresima iz oblasti psihoterapije.

Nataša Oparnica Vračar

Nataša Oparnica Vračar

Nataša Oparnica Vračar je master psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je na Read more about Nataša Oparnica Vračar[…]

Božica Vuksanović Đuričić

Božica Vuksanović Đuričić

Božica Vuksanović Đuričić je diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom, na završnoj godini edukaciju iz psihoterapije, u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog trening instituta Geštalt studio Beograd.

U psihoterapisjkom radu ima iskustva u radu sa parovima i emocionalnim i porodičnim problemima, radu sa adolescentima i mladima, kao i radu na tematikama depresije, panike i anksioznosti, zavisnosti, stresa, kriza, suočavanja sa smrću i mnogim drugim temama koje nam život donosi.

Marina Brašić

Marina Brašić

Marina je diplomirani specijalni pedagog, O.L.I. psihološki savetnik i psihoterapeut pod supervizijom. Samostalni je praktičar ALFA i KEG psihoterapiskih projektivnih kartica,sertifikovani telefonski savetnik za roditelje i decu.

Završila je edukaciju OLI Integrativne Psihodinamske Psihoterapije i Edukaciju za telefonskog savetnika.

Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom,mladima i odraslima različitih psihosocijalnih potreba i problema. Dugi niz godina bila je angažovana na Projektima koji se bave edukacijom mladih i odraslih sa rizičnim i izazovnim ponašanjima,kao i programima za rad sa osobama specifičnh problema. Tokom profesionalnog usavršavanja pohađala je seminare i obuke za rad na specifičnim problemima,kao što su: trauma,procesi tugovanja i gubitka, intervencije u kriznim situacijama, problemi anksioznosti, paničnih napada, hiperaktivnost i poremećaj pažnje kod dece,usvojenje i dr.

Marija Kostandinović

Marija Kostandinović

Marija Kostandinović je psiholog i porodični psihoterapeut. Nakon što je studije psihologije završila u Nišu, zvanje psihoterapeuta je stekla u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta koja Read more about Marija Kostandinović[…]

Dušica Veđić

Dušica Veđić

Dušica Veđić je diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut pod supervizijom. Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu a trenutno je na završnoj godini edukaciju iz psihoterapije u okviru Evropski akreditovanog obrazovnog trening instituta – Geštalt studio Beograd.

Od 2013. godine radi u oblasti obrazovanja kao stručni saradnik-psiholog i nastavnik građanskog vaspitanja. Licencu za rad u ovoj oblasti stekla je 2016. godine. Savetodavnom i psihoterapijskom radom takođe se aktivno bavi od 2013.godine. Najviše iskustva u ovoj oblasti stekla je radeći sa studentima i drugim mladima kao savetnik online savetovališta za studente.

Svetlana Savu

Svetlana Savu

Svetlana Savu je sertifikovani praktičar i savetnik transakcione analize.

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija edukaciju psihoterapije započela je 2013. godine na Institutu Psihopolis u Beogradu. Zaposlena je u Medicinskoj školi u Zrenjaninu kao profesor na predmetu psihijatrija sa negom i osnivač je psihološkog savetovališta „Psihohelp“ u Zrenjaninu.

Iskustvo u radu sa klijentima koji se suočavaju sa anksioznošću, depresijom, paničnim poremećajima i problemima koji se javljaju u adolescenciji stekla je tokom rada u savetovalištu kao i dugogodišnjim pedagoškim radom.

Dunja Stojković

Dunja Stojković

Dunja Stojković je diplomirani psiholog, trenutno na master studijama kliničke psihologije. Nosi zvanje Savetnika u okviru psihoterapijskog pravca Transakciona analiza, gde je ujedno i na poslednjoj godini edukacije za zvanje psihoterapeuta. Aktivno se bavi savetovanjem, kako sa klijentima iz Srbije, tako i online, sa klijentima sa engleskog govornog područja, većinom iz SAD-a.

Ima iskustva u radu sa pojedincima koji se suočavaju sa raznovrsnim problemima, kao što su gojaznost, anksioznost, depresija, fobije, panični napadi, problemi u partnerskim odnosima itd. ili onima koji jednostavno žele da bolje razumeju sebe i svoje odnose sa drugima i unaprede kvalitet svog života.

Jasmina Nikolić

Jasmina Nikolić

Nakon obuke za hipnoterapeuta po licenci američkog hipnoterapeuta Steve G. Jones-a, čiji sertifikat je izdala Američka škola hipnoze, American Interantional Association (AIA), upisujem online studije Read more about Jasmina Nikolić[…]

Marijana Radulović

Marijana Radulović je psihodramska psihoterapeutkinja, sertifikovana po zajedničkom programu Srpske psihodramske asocijacije – SPA Moreno, RAIP – Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije Read more about Marijana Radulović[…]

Sanja Perković

Sanja Perković

Sanja je diplomirani psiholog i sertifikovani TA psihoterapeut. Osim formalne edukacije, prisustvovala je brojnim treninzima i kursevima, od kojih izdvaja Equip seminar za obuku vođa koji je po metodi Džona Maksvela pohađala šest godina. Osim toga, prošla je i bazičnu edukaciju iz Porodičnih konstelacija, kao i NLP Starter.

U svom jedanaestogodišnjem psihoterapijskom iskustvu bavila se savetovanjem klijenata sa problemima anksioznosti, trauma, komunikacije, depresija, a pomagala je i ljudima tokom njihovih životnih kriza. U saradnji sa lekarom i advokatom osnovala je udruženje Pravo muškarca u okviru kojeg je pružala usluge psihološkog savetovanja muškarcima koji su prolazili kroz životne krize.

Jelena Dragičević

Jelena Dragičević Berat

Jelena Dragičević Berat je master psiholog, asertivni trener i školski psiholog.

Poslednjih devet godina radi u osnovnoj školi. Ima iskustva u savetodavnom radu sa decom i roditeljima.

Pored rada u školi bavi se psihoterapijom i savetovanjem dece, adolescenata i odraslih lica. U svom radu koristi integrativni pristup u kome kombinuje metode iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Smatra da podrška, negujući pristup i davanje dozvola tokom psihoterapijskog rada mogu podstaći razvoj odraslih potencijala svake osobe neophodnih za postizanje važnih životnih ciljeva.

Svetlanka Knežević

Svetlanka Knežević

Svetlanka Knežević je doplomirani psiholog kliničkog i HR usmerenja, specijalista poslovne psihologije i sertifikovani transakcioni analitičar. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju od 2008.g.

Završila je edukaciju iz transakcione analize, iz bihejvioralne psihoterapije, iz hipnoterapije, kurs iz NLP-a ,kurs iz porodičnih konstelacija.

Od 2000.g. se bavi psihoterapijom, individualnom i grupnom, i vođenjem radionica. Ima višegodišnje iskustvo u didaktičkom individualnom radu sa edukantima iz transakcione analize i vođenju didaktičkih grupa edukanata iz porodične psihoterapije.

Ima iskustva u vođenju škole roditeljstva i dugo godina se bavi profesionalnom orijentacijom.

Nada Vereš

Nada Vereš

Zovem se Nada Vereš, po zanimanju sam diplomirani psiholog. Posedujem sertifikat za Transakcionog analitičara – savetnika izdatog od strane TA centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije kao i sertifikat za voditelja iskustvenih grupa Asertivnog treninga izdatog od strane Psihopolis instituta.

Završila sam obuku za Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima, brojne seminare za rad sa ženama žrtvama nasilja kao i treninge za rad sa pripadnicima LGBT populacije. Trenutno pohađam uvodni kurs iz konstruktivizma.

Imam petnaestogodišnje iskustvo u savetodavno-terapijskom radu sa pojedincima, parovima i porodicama Svoje klijente doživljavam prvenstveno kao hrabre i odgovorne ljude koji su spremni da se upuste u proces boljeg razumevanja sebe, drugih i sveta oko sebe i menjanja onih obrazaca koji ih ometaju u ostvarivanju života kojim žele da žive.

Iskustva korisnika

Pročitajte iskustva naših korisnika

Psihološki problemi

Tekstovi o najrasprostranjenijim psihološkim problemima današnjice