Zašto je važna dobra komunikacija?

Zašto je važna dobra komunikacija?Danas se  puno govori o veštinama komunikacije, o virtulenoj komunikaciji, o problemima koji se u komunikaciji javljaju. Zašto je toliko važna dobra komunikacija?

Važna je zbog toga što se mnogi brakovi danas razvode zbog nedostatka komunikacije ili zbog nerazumevanja. Važna je zbog toga što se većina otkaza sa posla da ili dobije upravo zboog loše komunikacije sa kolegama ili pretpostavljenima, a tek u retkim slučajevima zbog nezadovoljstva radnim učinkom ili radnim mestom. Dobra komunikacija je važna zbog toga što omogućava bolje, potpunije, sadržajnije odnose sa drugim ljudima. Važna je zato što nam omogućava da izgradimo čvrste i stabilne odnose sa drugim ljudima i zbog toga što, ukoliko smo uspešni u komunikaciji, to nam otvara vrata za lične i profesionalne uspehe.

Koji su elementi dobre komunikacije?

Da bi komunikacija bila dobra, za početak je bitno imati iskrene namere prema osobi sa kojom komuniciramo. Ukoliko je naš jedini cilj da ostvarimo neku dobit, to će dovesti do toga da naša komunikacija bude manipulativna, a odnos neće moći da bude uspostavljen. Iako se mnoge veštine prodaje baziraju upravo na manipulaciji, danas se sve veći značaj pridaje zadržavanju kupca, a to je nemoguće bez interesovanja za njega i njegove potrebe.

Dobra komunikacija je i ona u kojoj se ljudi razumeju. Da bi ljudi razumeli jedni druge neophodno je da imaju razvijenu empatiju, odnosno razumevanje načina na koji se druga osoba oseća i načina na koji razmišlja. Da bi mogli da budemo uspešni u komunikaciji neophodno je da odustanemo od stava da mi sve znamo najbolje, da smo uvek u pravu i da mi znamo šta je najbolje za druge. Tak kada drugima damo slobodu da sami misle, osećaju i donose odluke možemo govoriti o dobroj komunikaciji.

Treći, ne manje bitan deo dobre komunikacije je poznavanje socijalnih veština. Ovo se odnosi na znanje kako da uspostavimo kontakt, kako da se ponašamo u konfliktu, kako da se odbranimo kada nas neko napada. Ove veštine podrazumevaju znanje kako da uputimo i primimo pohvalu, kako da uputimo i primimo kritiku i kako da se postavimo u situacijama koje nisu prijatne za nas.

Komunikacija je osnov savremenog društva - poslovanja, druženja, bliskih odnosa. Da bi danas bili uspešni neophodno je da imate dobru komunikaciju. Neophodno je da kontinuirano razvijate empatiju i socijalne veštine. Svaki kvalitetan odnos je baziran na dobroj i iskrenoj komunikaciji. Kakvi su vaši odnosi?

S poštovanjem,

Sanja Perković-Goga

Prijavite se za obaveštenja o specijalnim promocijama, korisne savete i druge tekstove