Vesna Bajković

Vesna Bajković je diplomirani psiholog, diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Transakcioni je analitičar – savetnik, psihoterapeut pod supervizijom u okviru TA Centra – asocijacije transakcionih analitičara Srbije. Pored edukacije iz Transakcione analize pohađala edukacije iz oblasti Kognitivno bihejvioralne terapije – rad sa decom i adolescentima, Integrativne psihoterapije, NLP-a, Autogenog treninga, Analize snova i dr.

Vlasnik je i direktor Centra za edukaciju i ostalog obrazovanja u okviru kojeg se bavi razvojem ljudskih potencijala kako individualno tako i u okvirima organizacija.

Bavi se savetovanjem i podrškom roditeljima u vaspitanju i odnosima sa decom i adolescentima.

Bavi se savetovanjem i psihoterapijom adolescenata i odraslih; psihološkim testiranjem dece, adolescenata i odraslih.

Višegodišnje iskustvo u radu sa ljudima sticala u provatnoj praksi, poslovnom okruženju u okvirima kompanija i nevladinih organizacija.

Sarađuje u okviru NVO-a na projektima psihološke podrške kroz rad sa grupama, savetovanje i edukaciju ranjivih grupa.

Radovi na stručnim kongresima psihoterapeuta: „Vrednost snova u terapiji“ i „Bolesti zavisnosti iz ugla transakcione analize“.

 • Napisala više članaka iz oblasti roditeljstva, vaspitanja, odnosima u porodici sa decom i adolescentima, razvoj psihe i emocionalnosti:
 • „Priprema dece za polazak u školu”
 • “Kako i koliko majčinstvo promeni psihu žene”
 • “Empatija kod dece”
 • “Razvod i deca”
 • “Kako učiti dete o važnosti toga da napreduje u životu, o ambicijama”
 • “Da li je u vaspitanju uzor važniji od kritike’”
 • “Deca i rizik - kako decu učiti da preuzimaju i rizične situacije kada je to potrebno, u kom uzrastu su sposobni da to shvate”
 • “Dečji strahovi”
 • “Igra i dete- kroz igru dete sazreva”

Usluge:

 • Savetovanje: €36.00 (4,233.00 dinara)

ZAKAŽITE TERMIN

Kako da zakažem i platim seansu?

Loading...