Stefan Mihaljević

Stefan Mihaljević je master psiholog i relacioni psihoterapeut integrativnog pristupa. Radi i kao savetnik na fakultetu i uključen je u edukaciju integrativne škole psihoterapije.

Smatra da je dobra psihoterapija oblik reparacione relacije, odnosno mesto autentičnog i otvorenog susreta dve osobe na najdubljem nivou njihovih bića što omogućava integraciju pa čak i stvaranje nedostajućih delova selfa.

Veruje da psihoterapija ima potencijal i zadatak da bude usmerena ne samo na eliminisanje neželjenih simptoma, već i na potpunu samoakutelizaciju kliejnta, podržavajući i vodeći ga ka stanju potpunog psihičkog, fizičkog i duhovnog blagostanja.

ZAKAŽITE TERMIN