Milena Ćuk

Milena Ćuk je psihološkinja i integrativna art psihoterapeutkinja pod supervizijom.

Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a Master iz ljudskih prava i demokratije stekla na zajedničkom programu Univerziteta u Sarajevu i Bolonji.

Trenutno je na trećoj godini edukacije iz psihoterapije u okviru Srpskog društva za Integrativnu art psihoterapiju kod Snežane Milenković. Završila je sertifikovanu edukaciju iz oblasti kognitivne, bihejvioralne i racionalno-emotivne psihoterapije (30 sati, Filozofski fakultet u Novom Sadu) i sertifikovanu edukaciju za trenere asertivnosti (Snežana Tovilović).

Naročito se interesuje za kreativne i inovativne pristupe u edukativnom i terapijskom radu tako da posećuje dostupne obuke, seminare i radionice u zemlji i inostranstvu, te nova iskustva integriše u svoju praksu.

Više od deset godina bila je angažovana u neprofitnom sektoru u domenu zaštite mentalnog zdravlja i razvoja zajednice kao psihološka savetnica, trenerica i voditeljka radionica, radeći
uglavnom sa marginalizovanim grupama kao što su mladi, žene i Romi. Od 2013. razvija svoju praksu kroz individualni rad sa klijentima (uživo i online) i grupni rad kroz radionice i treninge.

Moj pristup je integrativan. Klijente podstičem na razvoj potencijala koje imaju kroz razumevanje i usklađivanje emotivnog, misaonog, ponašajnog, telesnog i duhovnog aspekta ličnosti. U radu
koristim tehnike iz različitih terapijskih modaliteta, u zavisnosti od potreba klijenta ili problema na kom radimo. Kao terapijska sredstva, takođe, koristim najrazličitije umetničke medije poput crtanja i kolaža, takođe i kreativne vežbe, poput vođene imaginacije i svesne pažnje (mindfulness).

Oblasti u kojima imam najviše kompetencija su: anksioznost (različite manifestacije); emotivne krize, stres; partnerski odnosi; unapređivanje veština komunikacije i emocionalane pismenosti.
Naročito imam iskustva sa problematikom koja je povezana sa savremenim načinom života, što uključuje sagorevanje, usklađivanje različitih značajnih oblasti (i uloga) u životu; osećanja praznine, neostvarenosti, nezadovoljstva; doživljaje zaglavljenosti i gubitka kontakta sa sobom; te prilagođavanja “naših” ljudi u inostranstvu.

Verujem da čovek ima slobodnu volju i mogućnost izbora i da su na putu ličnog rasta i razvoja veoma važna pitanja slobode, identiteta, smisla i samoostvarenja. Takođe, verujem da ne možemo
ostvariti svoj pun potencijal dok se ne suočimo sa sopstvenim demonima i dok ne proradimo i ne prevaziđemo mentalne i telesne blokade koje sprečavaju razvoj.

Usluge:

  • Savetovanje: €30.00 (3,527.00 dinara)

ZAKAŽITE TERMIN

Loading...