Jelena Antić

Jelena Antić je diplomirani psiholog (2009) i master primenjenje psihologije (2020).

Pridružni je član Internacionalnog društva za koučing psihologiju (ISCP), sa sedištem u Londonu i u svom radu najviše primenjuje empirijski proverene tehnike iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE i KBT).

Završila je osnovnu edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije, nakon čega je upisala edukaciju iz RE i KBT terapije (pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka, u Beogradu), u kojoj je pronašla sigurnu bazu za svoj rad sa klijentima.

Klinički staž završila je na Klinici za psihijatriju, u KBC Srbije u Beogradu i 2012. godine stiče licencu Ministarstva zdravlja Srbije za rad u zdravstvenim ustanovama.

Poseduje višegodišnje iskustvo u neposrednom radu sa klijentima, kao i putem interneta. Njeni klijenti suočavali su se sa različitim životnim izazovima: životnim krizama, separacijama, gubicima, različitim emocionalnim stanjima ─ posebno anksioznošću i depresijom, izazovima u partnerskim odnosima, nedostatkom samopouzdanja i dr. Pored toga, vredno profesionalno iskustvo stekla je u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja, u kome već pet godina radi kao psiholog sa decom, adolescentima i porodicama. Tom prilikom stiče značajno iskustvo u radu sa razvojnim izazovima kod dece i adolescenata.

Nekoliko godina je živela u Holandiji, gde je radila u Trening centru za pacijente sa afazijom (problemi sa upotrebom jezika), u okviru organizacije ,,Aafje” u Roterdamu. U Holandiji je stekla građansku diplomu i ovladala holandskim jezikom, međutim, 2018. godine se vraća u Srbiju.

Na osnovu svih ličnih i profesionalnih iskustava, stalnog rada na sebi i profesionalnog usavršavanja, a kroz bezuslovno prihvatanje svojih klijenata i veliku ljubav prema svom poslu, Jelena smatra da je moguće postići promenu unutar sebe i svog života. U radu je posebno motiviše to što je u prilici da pomogne drugima da budu više zadovoljni sobom i svojim životom.

ZAKAŽITE TERMIN