Zorica Knežević

Zorica Knežević je psiholog i sertifikovani integrativni psihoterapeut.

Nosilac je Evropskog sertifikata za psihoterapiju (EAP).

Radi na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, kao asistent na predmetima iz oblasti savetovanja i psihoterapije. Pomoćnik je šefa katedre za Psihoterapiju i trenutno pohađa doktorske studije iz psihologije, u cilju rada na doktorskoj tezi iz oblasti integrativne psihoterapije.

Prva je generacija studenata Srpskog udruženja za integrativnu psihoterapiju, čiji su osnivači prof. Vesna Petrović i dr Kenneth Evans.
Kao relaciono-razvojni psihoterapeut smatra da rana razvojna iskustva utiču na formiranje obrazaca i modela po kojima živi pojedinac i da se jedino kroz dobre međuljudske odnose ovi obrasci mogu menjati.

Obrasci i modeli koje smo stekli u detinjstvu boje kvalitet našeg života, a naša šansa da menjamo svoje nefunkcionalne obrasce i stoga poboljšamo sebi život je kroz psihoterapijski rad.

Smatra da osobe teže celini i harmoniji svog bića, a da bi to ostvarile potrebno je raditi na integraciji emotivnih, misaonih, ponašajnih i telesnih procesa međusobno, kao i sa socijalnom sredinom. Podržava osobe da dođu u kontakt sa neintegrisanim delovima sebe, kako bi ostvarili bolji odnos sa okolinom, koristeći relaciono-razvojni model. Usmerena je na stvaranje dobrog terapijskog odnosa sa klijentom i na primene metoda iz Integrativne psihoterapije.
Praktično iskustvo kao volonterka stekla je u dnevnoj bolnici klinike za psihijatriju na VMA i studentskom savetovalištu. Trenutno radi u privatnoj praksi sa individualnim klijentima.

Teme na kojima Zorica najbolje može da vas podrži su partnerski odnosi, stid, granice u odnosima, usamljenost, samopouzdanje, traganje za smislom života i zadovoljstvo životom.

ZAKAŽITE TERMIN