Zina Belevski

Zina Belevski, master psiholog psihoterapijskog usmerenja.

Certifikovani psihoterapeut Sistemske porodične psihoterapije, Asocijacije sistemskih porodičnih psihoterapeuta Srbije.
Cerifikovani psihoterapeut Integrativne dečije psihoterapije, Udruženja dečijih integrativnih psihoterapeuta Srbije.
Psihoanalitički i Grupno analitički psihoterapeut u treningu, Društvo psihoanalitičkih psihoteraputa Beograda i Društva grupnih analitičara Beograda.

Sve edukacije su četvorogodišnje i evropski priznate.

Orijentisana sam na individualnu psihoterapiju psihoanalitičkog tipa, što znači nastojanje da se razume nesvesna motivacija i pozadina osećanja, uverenja i ponašanja koja utiču na kvalitet odnosa koje osoba ima, sa samom sobom i sa drugima. Uticaji konteksta u kojem osoba živi, realne životne prilike kao i dominante kulturne vrednosti su neophodan socijalni element razumevanja ličnosti. Lečenje se odvija kroz psihoanalitički odnos u kome se oživljavaju značajna iskustva sa razumevanjem ovde i sada. Naglasak je na relacijama.

Psihoterapija je značajna pomoć sa raznim problemima i poremećajima, a uspešnost zavisi od strukture ličnosti, životnih iskustava i svih odnosa koje osoba ima. Nekada je potrebna i konsultacija psihijatra, koja se obavlja takođe preko Skajpa, jer se na taj način odvaja medikamentozni od psihoterapijskog dela, simbolički se uvodi par koji se brine o psihološkom zdravlju.

Radim i sa decom od 5 do 17 godina, ali samo sa adolescentima i odraslima preko Skajpa.

ZAKAŽITE TERMIN