Vladimir Bogosavljević

Vladimir Bogosavljević – diplomirani (master) klinički psiholog sa licencom za rad u zdravstvu i sertifikovani psihoanalitički psihoterapeut.

Završio sam master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Nakon završene šestogodišnje edukacije iz psihoanaliticke (psihodinamske) psihoterapije i sedmogodišnje didaktičke (lične) analize, stekao sam zvanje psihoanalitičkog psihoterapeuta.

Posedujem sertifikate sa brojnih kongresa, seminara i radionica iz oblasti psihoterapije, psihologije i srodnih disciplina u zemlji i inostranstvu na kojima
sam aktivno učestvovao. Autor sam nekoliko radova iz pomenutih oblasti i jednog priručnika.

Višegodišnje iskustvo iz pomenutih oblasti sam stekao i kao menadžer ljudskih resursa, školski psiholog, pedagoški asistent deci sa potrebom za posebnom podrškom, klinički psiholog i psihoterapeut u okviru Klinike za Zaštitu Mentalnog Zdravlja, privatnoj praksi i u okviru Psihološkog Savetovališta za Studente, kao i kroz brojne projekte i obuke u okviru raznih institucija.

Već 17 godina se profesionalno bavim muzikom.

Trenutno radim sa migrantskom i izbegličkom populacijom (psiholog, viši službenik za zaštitu dece) kao zvanični partner UNHCR-a; psihoanalitički psihoterapeut u privatnoj praksi i kao on-line psihoterapeut sa klijentima iz Srbije, Evrope i SAD.

Posedujem bogato iskustvo u okviru individualne psihoterapije osoba sa širokim spektrom poremećaja, stanja, životnih kriza i problema (depresija, anksioznost, panični napadi, emocionalne teškoće, problemi u interpersonalnim relacijama, socijalne inhibicije, poremećaji ličnosti, razne vrste trauma, osećanje besmisla idr.), kao i na razvijanju potencijala i kreativnih sposobnosti, različitim vidovima podrške i savetovanja, a sve sa ciljem što boljeg razumevanja sebe i drugih. Verujem da je bitno raditi ne samo na smanjenju i otklanjanju simptoma već i na analizi uzroka koji ih stvaraju. U terapiji tretiram svakog pojedinca na jedinstven način i fokusiram se na njegovu dinamiku ličnosti koju istražujemo zajedno kroz akcenat na odnosu i osećanjima, sa krajnjim ciljem da uz moju pomoć klijent sam dođe do potrebnih uvida i motivacije za promenom, te da tako preuzme aktivniju ulogu da bi na kraju procesa uvideo da je on taj koji je zaslužan za ostvarene rezultate.

U radu sa klijentima koristim tehnike psihoanalitičke psihoterapije, ali i egzistencijalizma, jer smatram da samo na taj način možemo da odgovorimo sve većim zahtevima za prilagođavanjem savremenom načinu života i izazovima koje ono nosi sa sobom.

Psihoterapiju radim na srpskom i engleskom jeziku uz elementarno poznavanje italijanskog i francuskog jezika.

ZAKAŽITE TERMIN