Sanja Kapor

Sanja Kapor je diplomirani pedagog, sistemski porodični psihoterapeut, kao i integrativni dečiji psihoterapeut. Edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije je završila u okviru Asocijacije sistemskih psihoterapeuta, a edukaciju za dečjeg psihoterapeuta u Udruženju za integrativnu dečiju psihoterapiju.

Pohađala je brojne edukacije i radionice iz drugih psihoterapijskih pravaca.

Nosilac je Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju.

Ima šesnaest godina radnog iskustva, od toga se jedanaest godina neposredno bavi psihoterapijskim radom. Iskustvo u psihoterapijskom radu stekla je radeći u Savetovalištu za brak i porodicu.

U psihoterapijskom radu integriše znanja iz sistemske porodične terapije, dečije psihoterapije, kognitivno-bihevioralne terapije, transakcione analize i konstruktivističke psihoterapije, kao i drugih psihoterapijskih pravaca.

U okviru svoje prakse realizuje individualno, partnersko i porodično savetovanje i psihoterapiju. Ima bogato iskustvo u radu sa individualnim krizama i zastojima, sa anksioznošću, gubicima i tugovanjem, kontrolom emocija, samopouzdanjem, suočavanjem sa stresom i taraumatskim doživljajima, rešavanjem konflikata, problemima u komunikaciji, partnerskim problemima, razvodima, postrazvodnim krizama, poteškoćama u roditeljstvu, unapređivanju vaspitnih prisupa, kao i sa radom sa problemima u porodičnom funkcionisanju.

Sa decom mlađeg školskog uzrasta praktikuje neposredni rad. Sa mladima i odraslima psihoterapiju realizuje online.

ZAKAŽITE TERMIN