Renata Petrić

Diplomirani psiholog, psihoterapeut - transakcioni analitičar i specijalista pedagoške psihologije.

Kvalifikacije:

Diplomirani psiholog- 1997. godine Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, odsek psihologija Specijalista pedagoške psihologije- 2005. godine Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, odsek psihologija

Traksakcioni analitičar- savetnik -2007. godine TA Centar Novi Sad

Sertifikovani psihoterapeut, transakcioni analitičar – 2021. godine TA Centar Novi Sad

Individualnim savetodavnim i psihoterapijskim radom bavim se od početka svoje profesionalne karijere. Najpre u školskom okruženju gde, radeći više od dve decenije u osnovnoj školi, realizujem savetodavni rad sa decom, adolescentima i roditeljima i pokrivam široku paletu problema iz spektra porodičnog funkcionisanja. Uključena sam u rad interresorne komisije, što je obogatilo moje profesionalno iskustvo na polju pružanja podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Aktivno se bavim psihoterapijom i savetovanjem, kao i realizacijom psihoedukativnih radionica s ciljem unapređenja mentalnog zdravlja u sredini u kojoj živim.

Uzrast sa kojim radim: Odrasli, deca i adolescenti

Oblasti rada/problematika: prevazilaženje životnih kriza, partnerski odnosi, bračne krize, gubitak, depresivna stanja, anksioznost, trema, problemi u ispoljavanju i kontroli emocija, adolescentne krize, roditeljstvo, razvojne teškoće kod dece…

Psihoterapijski stil: U psihoterapijskom radu negujem relacioni pristup i fokus stavljam na potrebe klijenta.

Zajednički otkrivamo koje su to rane, nezadovoljene potrebe klijenta, tragamo za načinom njihovog zadovoljavanja u sadašnjosti što doprinosi prevazilaženju bola i patnje i otvara put ličnog rasta.

Polazim od uverenja da svaki čovek ima potencijal i urođenu težnju da izraste u zrelu, ostvarenu ličnost. Na tom putu nailazi na prepreke - životne krize, koje nekad sam prevazilazi, a ponekad mu je potrebna stručna pomoć i podrška. Smatram da je posao terapeuta da pomogne klijentu da kroz zajednički rad otkrije uzroke zastoja, a zatim i da mu pomogne u otklonjanju tih prepreka aktiviranjem ličnih snaga pojedinca.

ZAKAŽITE TERMIN