Koje su razlike između tugovanja i depresije?

razlike između tugovanja i depresijeReč depresija je veoma ustaljena u govoru, tako da se  ponekad misli na pravu depresiju, a ponekad na period neraspoloženja i tugovanja. Da bismo napravili razliku, potrebno je naznačiti da je depresija jedno ozbiljnije psihicko stanje od tugovanja  i zapravo predstavlja poremećaj. Kao poremećaj, ona ima svoje simptome poput gubitka volje, koncentracije, telesnih problema, problema sa ishranom i spavanjem. Međutim, svi ovi simptomi mogu se pojaviti i kod tugovanja.

Tugovanje obično ima svoj okidač, uzročno- posledičnu vezu. Ono je normalna reakcija na životni događaj, prolazno je, te osoba nastavlja sa svojim životnim aktivnostima sasvim normalno, ulazeći u svoj ciklus raspoloženja u kojem je funkcionalna i više se ne oseća tužno nakon što je prošao uzrok tuge ili je osoba pronašla naćin kako da se pomiri ili adaptira na novonastalu situaciju.

Depresiju odlikuje odsustvo ovakve završnice. U depresiji se normalan životni tok i ritam osobe poremeti, te ona nije u stanju da donosi odluke i obavlja svakodnevne aktivnosti. Osećaj tuge, bespomoćnosti i bezvoljnosti je preplavljuje na fizičkom i psihičkom nivou i reakcije okoline poput: “Hajde živni, dan je lep” u slučaju depresije su beskorisne, pa čak i povređujuće. Osobu koja je duže od dve nedelje u ovakvom psihičkom stanju treba razumeti i pružiti joj pomoć.

Tuga je jedna od osnovnih ljudskih emocija, koju je svako od nas nekad proživeo. S druge strane, sklonost ka depresiji neke osobe imaju više, a neke manje. Značajan je i nasledni faktor. Neke osobe na teške životne okolnosti reaguju depresijom, a neke na drugačiji način, što ide u prilog teoriji o nasleđivanju.

Statistike kažu da su depresiji sklonije žene, starije osobe i osobe koje nisu u braku, samci. Neretko depresiju prate misli o suicidu ili pokušaji suicida što kod tugvanja nije pravilo.

Tugovanje je neka vrsta informacije za osobu šta je ono što joj ne odgovara, šta je povređuje, šta bi da menja i najčešce je zdrava reakcija na neku životnu okolnost. Depresija je znak psihičkog disbalansa i znak da je osobi potrebna pomoć da povrati svoju funkcionalnost i pronađe nove oblike ponašanja koje će joj doneti više zadovoljstva i bolju adaptiranost.

Ukoliko želite da dobijate korisne savete i druge tekstove na ovu temu, možete se prijaviti na našu specijalizovanu mailing listu.

      

Prijavite se za obaveštenja o specijalnim promocijama, korisne savete i druge tekstove