Kako da se pokrenemo za ono što želimo?

MotivacijaPojedinac može sve samo ako odluči šta hoće!

Pre nego što uložite energiju u određenu aktivnost postavite sebi pitanja:

  • Da li volim da radim ovaj posao?
  • Da li volim rezultate koje mi ovaj posao donosi?
  • Kako se osećam dok radim ovaj posao?

Ako su odgovori pozitivni na dobrom ste putu ka uspehu. Samim razmišljanjem i postavljanjem ovih pitanja sebi pripremaćete sebe i svoj um za aktivnost koja treba da usledi.

Istinskom motivaciom nazivamo onu motivaciju koja potiče od same prirode aktivnosti i zadovoljstva koje nam donosi ta aktivnost. Na primer ako ste upisali određeni fakultet zato što uživate u usvajanju te materije, a ne zato što vam diploma treba za posao ili zato što su vam roditelji to nametnuli. Psiholozi ovu vrstu motivacije nazivaju intrinsična motivacija, kojoj je suprotna ekstrinzična motivacija koja se odnosi na spolja, dakle dolazi od drugih ljudi. Na primer, ako se trudimo da postignemo rezultate da bi bili „in“ ili da bi nas pohvalili roditelji. Ova vrsta motivacije nije loša, ali je kratkotrajna i u većini slučajeva odustajemo od na ovaj način postavljenih ciljeva. Naučne studije rađene na studentima, poslovnim ljudima, pilotima i sportistima su pokazale sledeće:

  • Intrinsična motivacija generalno daje veće postignuće od ekstrinzičke.
  • Intrinzična motivacija koja se bazira na želji da se bude „majstor svog zanata“ i na želji za radom, daje bolje rezultate od one koja je zasnovana na takmičenju sa drugima.
  • Oni koji se takmiče sa drugima,a pri tom imaju i ekstrinsičku motivaciju postižu slabije rezultate.
  • Oni koji žele da budu majstori svog posla postižu više ako pri tom nisu visoko takmičarski nastrojeni.

Tako da pokušajte da motivišete sebe iznutra. Pronađite šta Vas lično pokreće i prionite na rad!

Prijavite se za obaveštenja o specijalnim promocijama, korisne savete i druge tekstove